LIETUVIŲ KALBA
ANGLŲ KALBOS STOJAMIEJI Į 5 KLASĘ 22-23 m.m.
MATEMATIKA