LIETUVIŲ KALBA
ANGLŲ KALBOS STOJAMIEJI Į 6 KLASĘ 22-23 m.m.
MATEMATIKA