LIETUVIŲ KALBA
ANGLŲ KALBOS STOJAMIEJI Į IIG KLASĘ 22-23 m.m.
MATEMATIKA