LIETUVIŲ KALBA
ANGLŲ KALBOS STOJAMIEJI Į IIIG KLASĘ 22-23 m.m.
MATEMATIKA