Lietuvių k. ir literatūros konsultacijų kabinetas 5-9 kl.